Partner på Skoljobbsmässan 2018

Mötesplatsen Skoljobbsmässan 2018 arrangeras av Skoljobb.se. Agendan för dagen är framtagen av arrangör tillsammans med utställare. Mässan riktar sig till dig som söker arbete inom skolsektorn och är intresserad av att knyta kontakter med eventuella arbetsgivare. Här samlar vi engagerade utställare från marknadens hetaste arbetsgivare.

Nedan kan du läsa mer om våra partners!

TeachForSweden_logo_cmykTeach for Sweden rekryterar nyutexaminerade eller yrkesverksamma ämnesbehöriga akademiker med förmåga att motivera, samarbeta och vara bra ledare i klassrummet. Under ett tvåårigt program arbetar TFS:arna som lärare på högstadieskolor samtidigt som de går en ledarskapsutbildning och tar en lärarexamen på distans. TFS:arna erbjuds en chans att göra skillnad och påverka svensk skola och ungas framtid. Efter programmets två år fortsätter en stor majoritet inom skolan som lärare eller skolledare, andra tar klivet över till näringslivet eller politiken. Gemensamt är att alla är övertygade om att alla barn kan och fortsätter som ambassadörer för en likvärdig skola!

Teach for Sweden är en ideell, politiskt och religiöst oberoende stiftelse som arbetar för en likvärdig skola. Stiftelsen finansieras av Utbildningsdepartementet, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt näringslivet och samarbetar med kommuner och skolor. 2013 startade verksamheten och över 1 700 har sökt, 170 har valts ut och går eller har gått programmet. Idag är över 100 TFS:are verksamma på drygt 80 skolor i ca 30 kommuner runt om i Sverige. Inför HT 2018 kommer ytterligare 75 att påbörja programmet. Läs mer på www.teachforsweden.se

La╠êrarnas a-kassa Logotyp liggande cmykLärarnas a-kassa är Sveriges största a-kassa för lärare med 165 000 medlemmar. De har ett tydligt medlemsfokus och hjälper sina medlemmar ekonomiskt när de står mellan anställningar. Medlemmar får stöd och personlig handläggning utifrån var och ens unika situation. Lärarnas a-kassa strävar efter att betala ut så mycket ersättning som möjligt så snabbt det går. Alla som jobbar med utbildningsverksamhet kan gå med.

Som medlem är du trygg ekonomiskt under hela ditt yrkesliv – du försäkrar din inkomst. Är du också med i Lärarförbundet får du genom ditt medlemskap tillgång till deras inkomstförsäkring. Lärarnas a-kassa är en medlemsorganisation inom svensk välfärd och är inte vinstdrivande. Läs mer och gå med på www.lararnasakassa.se

Radix Kompetens erbjuder vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av bland annat Arbetsförmedlingen, kommuner, organisationer och näringslivet. Vi stödjer den som är arbetssökande på väg till jobb, studier eller praktik. Vi möjliggör utveckling i arbetet för den som redan är anställd och vill höja sin kompetens eller ändra inriktning. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för näringslivet för ökad konkurrenskraft.

Radix Kompetens finns representerade på mer än 50 orter runt om i Sverige med flera olika arbetsmarknadsprogram samt ett sfi uppdrag i Karlstad och ett flertal sfi uppdrag som inom kort ska startas. Just nu söker Radix Kompetens efter behöriga sfi lärare i främst Södra Stockholm, Västerås och Helsingborg. Radix Kompetens söker även behöriga vård och omsorgslärare för kommande uppdrag inom vuxenutbildningen. Läs mer om Radix kompetens